Alliansen

Alliansen – 150 personer i 3 företag med en sammanlagd erfarenhet på 80 år.

Alliansen består av tre stycken företag, Håltagarna, Betonghål och PP Såg & Borr som alla är verksamma med håltagning och rivning som huvudsaklig verksamhet.

Företagen har kontor i Södertälje, Uppsala, Gävle, Falun och Bollnäs. Huvudsakliga verksamhetsområdet är Mälardalen och södra norrland.

Våra kunder är bl.a Byggföretag, Väg och anläggningsföretag, Fastighetsägare, Stål- och processindustrin, m.fl.

Alliansen – Den kompletta håltagnings och rivningentreprenören.

I vår maskinpark hittar man en mängd maskiner bl.a borrmaskiner, golvsågar, väggsågar, wiresågar, bilningsrobotar, kompaktlastare i alla storlekar.

Tillsammans har vi stora maskinella resurser t.ex 25 bilningsrobotar i storlekar från 400 kg till 4,5 ton, 15 kompaktlastare, 10 wiresågar, 30 väggsågar som sågar upp till 700 mm, 40 golvsågar och nästan 100 borrmaskiner.

Utöver detta så har vi även ett tiotal grävmaskiner utrustade för rivning, lastmaskiner, krossverk, sorteringsverk för att klara de större och tyngre rivningsuppdragen.

Alla dessa maskiner av det senaste slaget tillsammans med vår välutbildade och motiverade personal som många har håltagnings utbildning ger Er förutsättningar att lösa alla möjliga och omöjliga uppdrag.

Vi vet att våra personal- och maskinella resurser klarar av de flesta uppdrag inom vår bransch och är en samarbetspartner med stora erfarenheter från allt från stora ombyggnader mitt i Stockholm till tyngre rivningar inom stål och pappersindustrin i södra norrland.

Håltagarna har sitt kontor i Södertälje. Företaget startade 1987 och jobbar i huvudsak i Stockholm och Mälardalen. Personalstyrkan är ca 60 personer.

Hemsida: haltagarna.se

Betonghål som idag ägs av PP Såg & Borr och Håltagarna Borrteknik, har sitt kontor Uppsala med verksamheten i Uppland och Stockholm regionen. Idag jobbar ca 35 personer varav 6 personer på kontoret. Redan 1972 startade Betonghål sin verksamhet och är idag ett av de äldsta företagen i branschen.

Hemsida: betonghal.se

PP Såg & Borr med huvudkontor i Gävle och lokalkontor i Bollnäs och Falun började sin verksamhet 1983 och fyller i år 25 år. Personslstyrkan idag är runt 45 personer, varav ått adminstrativa tjänster, och den huvudsakliga verksamhetsområdet är södra Norrland.

Hemsida: ppsagoborr.com