• 960-_DSC0129

Vision

Vår målsättning är att vara ledande inom håltagningsbranchen. För att nå dessa mål satsar vi på kunskaps- och effektivitets- förbättrande åtgärder som yrkesutbildningar för anställda, utveckling av metoder och arbetssätt.
För att ytterligare säkerställa vår ledande roll i branchen, har vi valt att certifiera oss enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystemet BF9K.