• haltag-FC3

Stockholm/Södertälje

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Klastorpsslingan 2
15242 Södertälje

Tel:+46(0)8 80 71 29 (Stockholmsområdet)
Tel: +46(0)8 550 60 600 (Södertäljeområdet)

Telefax: +46(0)8 550 63 600

E-post: info@haltagarna.se
alt. info@borrteknik.se

Richard Danielsson
+46(0)8 410 971 30
richard@haltagarna.se

Torbjörn Andersson
+46(0)8 410 971 35
tobbe@haltagarna.se

Jan Gardelin
+46(0)8 410 971 50
jan.gardelin@borrteknik.se

Imants Fonzovs
+46(0)8 410 971 52
imants.fonzovs@borrteknik.se

Kim Bergkvist
+46(0)8 410 971 33
kim@haltagarna.se

Peter Danielsson
+46(0)70 636 79 99
peter@haltagarna.se