• 960-_DSC0150

Miljö

All industriell verksamhet påverkar miljön, så även vår. Därmed har vi också ett ansvar för att denna påverkan begränsas så långt som möjligt.
Därför skapar vi rutiner så att all vår personal har rätt utbildning inom miljöområdet, förstår varför och är kompetenta i sitt arbete.