• 960-_DSC2746

Personal

Vår personal har en föränderlig arbetssituation, nya arbetsplatser med olika förutsättningar. Allt från industribyggen till fastigheter med parkettgolv. Detta kräver ett flexibelt och kvalitets tänkande arbetssätt.
För att hålla denna höga nivå på service anser vi det viktigt att ge personalen tillgång till praktisk och teoretisk fortbildning.
För att kunna möta de ökade kraven från beställare sidan har vi tillsammans med HIB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier) skapat förutsättningar så att vår personal kan förbättra sin utbildning genom kursverksamhet. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare, vilket har inneburit att samtliga av vår personal har ett Yrkesbevis.