Affärsidé

Att som håltagningsentreprenör inom byggnadsindustrin på ett modernt och miljömässigt sätt, erbjuda professionella beställare kostnadseffektiva lösningar

Samarbete
Historik

Håltagning!

Vi är vana att arbeta i skiftande miljöer och har lång erfarenhet som ger oss fördelar när vi tar oss an nya projekt. Vi vill arbeta med den senaste utrustningen och jobbar ständigt med förbättring och uppgradering av vår maskinpark.

Läs mer

Vision

Vår målsättning är att vara ledande inom håltagningsbranschen. För att nå dessa mål satsar vi på kunskaps- och effektivitets- förbättrande åtgärder som yrkesutbildningar för anställda, utveckling av metoder och arbetssätt.
För att ytterligare säkerställa vår ledande roll i branschen, har vi valt att certifiera oss enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystemet BF9K.

Vår vision och målsättning ger oss en utmaning i att utveckla vår verksamhet.

Läs mer om BF9K här!

Avancerad rivning

Skärpta miljö och säkerhets krav gör att metoderna som används vid håltagning även är effektiva vid rivning och nermontering.

Läs mer

Miljö

All industriell verksamhet påverkar miljön, så även vår. Därmed har vi också ett ansvar för att denna påverkan begränsas så långt som möjligt.

Mer om företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Teknik och verktyg

Att vara Diamanthåltagare kräver stort yrkeskunnande, då vi arbetar med ”mycket” kraftfulla maskiner i tunga konstruktioner.

Läs mer

Personal

Vi vill jobba med kvalité och för oss innebär det att vi måste satsa på utbildning för vår personal, utveckling av arbetsmetoder och en maskinpark som är den bästa på marknaden.

Läs mer
Certifierad enligt
Medlem i

Kontakt

Peter Danielsson
VD
+46(0)8 410 971 51
peter@haltagarna.se

Kim Bergkvist
Platschef
+46(0) 8 410 971 33
kim@haltagarna.se

Niklas Fransson
Arbetsledare
+46(0) 8 410 971 34
niklas@haltagarna.se

Tom Christiansson
Arbetsledare
+46(0) 8 410 971 32
tom@haltagarna.se

Martti Pränny
Arbetsledare
+46(0) 8 410 971 37
martti.pranny@haltagarna.se

Torbjörn Nurkkala
Verkstad
+46(0) 8 410 971 54
torbjorn@borrteknik.se

Åke Krona
Verkstad
+46(0) 8 410 971 36
ake@haltagarna.se

Catharina Ekstrand
Ekonomi
+46(0) 8 410 971 55
cats@haltagarna.se